به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، نه تنها افزایش تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های اخیر  قابل تامل بوده و اکنون حدود ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فقط با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که تعداد شعبی که آنها دایر کرده و فعال هستند نیز خود با توجه به هزینه‌های سنگین، همواره قابل توجه بوده است. به راحتی می‌توان در خیابان‌های شهر راه رفت و شعب هر کدام از بانک‌ها که در برخی موارد مانند عمارتی مجلل هستند را در دسترس دید. این نه تنها در پایتخت بلکه در اکثر نقاط کشور نیز ملموس بوده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215922/حبس-پول-در-ساختمان‌های-مجلل-بانک‌ها