به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حمیدرضا علیزاده‌محب با اشاره به ایفای تعهدات شرکت بیمه دانا در ماه‌های پایانی سال گفت: با توجه به اینکه احکام دادگاه‌ها در خصوص دیات در ایام پایانی سال سرعت می‌گیرد، بیمه دانا سعی کرده در خصوص پرداخت دیات به ایفای تعهدات خود بپردازد و این روند در روزهای آتی هم ادامه دارد.
وی افزود: برنامه‌ریزی شرکت برای روزهای باقی‌مانده تا پایان سال، ایفای تعهدات حداکثری و پرداخت خسارت به بیمه‌شده‌هاست.
مدیر امور مالی بیمه دانا تاکید کرد: واریز ۴۲۲ میلیارد تومان به حساب بیمه‌شده‌ها طی مدت ۷۲ روز از ابتدای زمستان، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش حدود ۲۰درصدی نشان می‌دهد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215890/واریز-خسارت-به-بیمه‌شد‌گان-بیمه-دانا