به گزارش اخبار بانک، در پی عدم انجام معامله بلوک های ۱۷ و ۱۸ درصدی بیمه های البرز و آسیا در روزهای ۱۶ و ۱۷ ماه گذشته آن هم به رغم وجود دو سه مشتری ، این دو بلوک امروز مجددا” توسط سازمان خصوصی سازی آماده عرضه شدند.

براساس این گزارش، بلوک ” البرز” که شامل بیش از ۶۹۴ میلیون و ۶۶۷ سهم بود بعد از رقابتی کوتاه از سوی کارگزاری صبا تامین برای کنسرسیومی متشکل از سه صندوق بازنشستگی، صندوق عشایر و صندوق تامین اجتماعی خریداری شد. 

مشتری دیگر این بلوک که به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه) به اضافه ۲۰ درصد به شرط آن که از ۱۲۷۵ ریال کمتر نباشد، یکی از زیرمجموعه های وزارت بود که در نهایت به قیمت ۱۳۰۱ ریال فروخته شد.

با این رویداد ، قیمت سهام بیمه البرز در تابلو با رشد ۳ درصدی و صف خرید به ۱۰۸ تومان رسید.

در این میان ، بلوک ۱۸ درصدی بیمه آسیا به مانند دفعه قبل و به دلیل عدم تایید صلاحیت خریداران ، روی زمین ماند و بهای سهام آن با کاهش اندکی روبرو شد.

این بلوک هم شامل بیش از ۴۳۲ میلیون و ۴۰۲ هزار بوده که به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه به اضافه ۲۰ درصد به شرط آنکه از ۱۹۲ تومان کمتر نباشد، آماده واگذاری شده بود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58986/بلوک-بیمه-البرز-معامله