به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، طبق مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای عرضه اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد، روز پنج شنبه عرضه این اوراق پایان یافت.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215868/مهلت-خرید-اوراق-ریالی-تمدید-نمی‌شود