به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، غلامرضا پناهی در همایش بررسی راهکارهای توسعه خدمات بانکی برای حمایت رسمی از تجارت ایران و عراق که با حضور رییس اداره کل خارجه، رییس اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل، مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایران، رییس اداره امور شعب عراق، تنی چند از مسئولان ادارت مرکزی، روسای ادارات امور شعب و روسای شعب در سالن همایش ادارات بین الملل بانک برگزار شد، با تاکید بر اینکه هر بانک برای حمایت از تجارت خارجی کشور نیازمند ابزارهایی در فضای بین المللی است، اظهار کرد: یکی از این ابزارها توسعه روابط با کارگزاری هاست و از مهمترین راهکارهای آن نیز حضور فیزیکی شعب بانک در کشور هدف است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215874/رونق-تجارت-دو-جانبه-با-عراق-توسط-بانک-ملی