اقتصاد ایرانی: آن طور که مطالعات جدید بانک فدرال رزرو شیکاگو نشان می دهد، آمریکا کشوری با نرخ مالیات نسبتا کم به شمار می رود و در بین ۳۵ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آمریکا در رده ۳۲ از نظر نرخ مالیات املاک و سایر مالیات ها قرار دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، از سال آینده نرخ های مالیاتی در آمریکا به کمک لایحه جمهوریخواهان در ۷ رده مختلف مالیاتی به ۱۰و ۱۲و ۲۲و ۲۴و ۳۲و ۳۵و ۳۷ درصد خواهد رسید.

در ادامه با ۱۲ کشوری که طبق گزارش موسسه “گو بنکینگ” نرخ مالیاتی کمتری از آمریکا دارند آشنا می شوید:

۱. مجارستان: این کشور با نرخ مالیات ۹ درصدی برای شرکت ها و حداکثر ۱۵ درصدی برای اشخاص، کمترین نرخ مالیاتی را دارد.

۲. اوکراین: در اوکراین، هم بیشترین نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و هم مالیات شرکت ها ۱۸ درصد است.

۳. جمهوری چک: حداکثر مالیات بر درآمد اشخاص ۲۲ درصد و مالیات شرکت ها ۱۹ درصد است.

۴. سنگاپور: حداکثر مالیات بر درامد اشخاص ۲۲ درصد و نرخ مالیات شرکت ها ۱۷ درصد است.

۵. لتونی و آلبانی: در این دو کشور، مالیات شرکت ها ۱۵ درصد و حداکثر مالیات بر درآمد اشخاص معادل ۲۳ درصد است.

۶. کنیا: در این کشورآفریقایی هم مالیات شرکت ها و هم بیشترین مالیات بر درامد معادل ۳۰ درصد است.

۷. لهستان: مالیات شرکت ها ۱۹ درصد و بیشترین مالیات بر درآمد ۳۲ درصد است.

۸. نیوزلند: مالیات شرکت ها ۲۸ درصد و بیشترین مالیات بر درآمد اشخاص ۳۳ درصد است.

۹. کانادا: نرخ مالیات شرکت ها در این کشور ۲۶.۵ درصد است و بیشترین مالیات بر درآمد اشخاص هم به ۳۳ درصد می رسد.

۱۰. تایلند: بیشترین مالیات بر درآمد افراد ۳۵ درصد و مالیات شرکت ها ۲۰ درصد است.

۱۱. مکزیک: مالیات شرکت ها ۳۰ درصد و بیشترین مالیات بر درآمد ۳۵ درصد است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33861/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86.html