اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از تریدعربیا، سود سالانه تجمعی شرکت های بیمه لیست شده در بازارهای مالی امارات متحده عربی از ۹۰۰ میلیون درهم در سال ۲۰۱۶ به ۱.۴ میلیارد درهم (۳۸۱ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت.

این رشد سود به افزایش حق بیمه تحت سیاست گذاری یکپارچه بیمه ای که از ژانویه ۲۰۱۷ اجرایی شده است، مربوط می باشد.   طبق گزارش آژانس خبری امارات، «وام»، این قانون جدید باعث تقویت منابع مالی بیمه گرها شده است.

طبق تحلیل های «وام» از ۳۱ شرکت بررسی شده، ۲۲ شرکت گزارش سود داده اند در حالی که مابقی ضرر کرده اند.

سود ۱۷ شرکت لیست شده در شاخص آدکس با ۴۳.۳ درصد افزایش از ۴۷۱ میلیون درهم در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ به ۷۵۶ میلیون درهم افزایش یافته است. درحالی که سود ۱۴ شرکت لیست شده در شاخص دی اف ام با ۶۶.۶ درصد افزایش، از ۴۲۹ میلیون درهم در سال ۲۰۱۶، به ۷۱۵ میلیون درهم افزایش یافتته است.

شرکت بیمه نشنال تکافل، بیشترین رشد سود را به دست آورده است. سود این شرکت از ۴۰۰۰۰۰ درهم در سال ۲۰۱۶ به ۷.۶ میلیون درهم تا پایان ۲۰۱۷، جهش یافته است. شرکت بیمه یونیون مقام دوم را در این راستا به دست آورده است. این شرکت ضرر ۱۰.۵ میلیون درهمی در سال ۲۰۱۶ را به سود ۱۰.۳ میلیون درهمی در سال ۲۰۱۷ تبدیل کرده است.

از لحاظ مقدار سود اما، شرکت بیمه اورینت همچنان رتبه اول را به خود اختصاص داده است. سود این شرکت در پایان ۲۰۱۷ بالغ بر ۳۵۵ میلیون درهم شد که نسبت به ۳۰۲ میلیون درهم در سال ۲۰۱۶، رشدی ۱۷ درصدی را نمایش می دهد. در رده دوم شرکت بیمه ابوظبی نشنال قرارد دارد که در سال ۲۰۱۷ سودی ۲۲۷ میلیون درهمی را برای خود ثبت کرده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33863/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF.html