به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک به منظور تامین مسکوک مورد نیاز هموطنان، سکه‌های رایج یک هزار ریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی را در استان تهران از طریق شعب منتخب بانک‌های ملی، صادرات، ملت، شهر، اقتصاد نوین و پارسیان توزیع می‌کند.

گفتنی است ؛ اطلاع رسانی در خصوص نحوه توزیع مسکوک‌ رایج در سایر استان‌ها، با هماهنگی ناظران پولی، در شعب منتخب هر استان انجام می‌شود.
جزییات توزیع سکه‌های رایج در بانک‌ها

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58947/جزییات-توزیع-سکه-های-رایج-بانک-ها