به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،این بانک به منظور تامین مسکوک مورد نیاز هموطنان، سکه های رایج یک هزارریالی، ۲ هزار ریالی و ۵ هزار ریالی را در استان تهران از طریق شعب منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، شهر، اقتصاد نوین و پارسیان توزیع می کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215796/توزیع-سکه‌های-رایج-توسط-۶-بانک‌-لیست-شعب