اقتصاد ایرانی: بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تصویب ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار انواع طرح های صنعتی، معدنی و تجاری در هیات سرمایه گذاری خارجی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه است.

به گزارش مهر، این حجم سرمایه گذاری خارجی از تعداد ۵۸ طرح در ۹ ماه امسال حاصل شده و در هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است.

این در حالی است که سال گذشته در همین زمان، ۵۲ طرح صنعتی، معدنی و تجاری با حجم سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری از سوی این هیات به تصویب رسیده بود.

برپایه این گزارش، چهار مورد از این طرح ها در فروردین ماه، ۱۲ طرح در خرداد ماه، چهار طرح در تیرماه، ۱۲ طرح در مرداد ماه، یک طرح در شهریورماه، پنج طرح در مهرماه، ۹ طرح در آبان ماه و ۱۱ طرح در آذرماه به تصویب رسیدند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33828/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8+%DB%B2.%DB%B7+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html