به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این دیدار غلامرضا پناهی با اشاره به پتانسیل ویژه بانک ملی ایران در ارائه خدمات موثر به تجار ایرانی واسپانیایی به منظور دریافت خدمات و فراهم نمودن زمینه های لازم جهت سرمایه گذاری داخلی وخارجی، به ایجاد بسترهای های لازم  برای توسعه روابط کارگزاری میان بانک ملی ایران و ارس بانک اشاره کرد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215741/توسعه-خدمات-بانک-ملی-با-ارس-بانک-اسپانیا