اقتصاد ایرانی: دفتر آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد خطر فقر برای بیکاران پنج برابر بیشتر از شاغلان است.

به گزارش ایسنا، حدود نیمی ( ۴۸.۷ درصد) از شهروندان ۱۶ تا ۶۴ سال اتحادیه اروپا که فاقد شغل هستند، پس از اتفاقات سال ۲۰۱۶ در معرض خطر فقر هستند. طی ۱۰ سال اخیر نسبت افراد بیکاری که در خطر فقر هستند دائما افزایش یافته است و از ۴۱.۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۴۸.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

افراد در معرض فقر به کسانی اطلاق می شود که کمتر از ۶۰ درصد میانگین درآمد قابل تصرف، درآمد دارند. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۶ آلمان با ریسک ۷۰.۸ درصدی، بیشترین خطر فقر را برای بیکاران دارد و با فاصله ای زیاد از این کشور، لیتوانی با ۶۰.۵ درصد، لتونی با ۵۵.۸ درصد، بلغارستان با ۵۴.۹ درصد، استونی با ۵۴.۸ درصد، جمهوری چک با ۵۲.۳ درصد، رومانی با ۵۱.۴ درصد و سوئد با ۵۰.۳ درصد قرار دارند.

همچنین از سوی دیگر تنها ۳۸.۶ درصد از بیکاران دانمارکی در خطر فقرند و این کشور کمترین ریسک دارد، پس از دانمارک نیز فرانسه با ۳۸.۴ درصد، قبرس و فنلاند با ۳۷.۳ درصد قرار دارند.

اما در سال ۲۰۱۶ بیش ترین شکاف نسبت خطر بیکاران و شاغلان در آلمان مشاهده شد. در این کشور ۷۰.۸ درصد از بیکاران در خطر فقر قرار دارند، در حالی که این میزان برای شاغلان تنها ۹.۵ درصد است. بعد از آلمان بیشترین شکاف متعلق به لیتوانی با ۵۱.۸ درصد، جمهوری چک با ۴۸.۵ درصد و لتونی با ۴۷.۳ درصد است. از طرف دیگر کمترین شکاف در فرانسه با ۳۰.۵ درصد، پرتغال با ۳۰.۸ درصد و قبرس با ۳۷.۳ درصد به ثبت رسیده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33810/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D9%81%D9%82%D8%B1.html