«علی ربیعی» روز (دوشنبه) در ششمین اجلاس هیات رئیسه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری جهان WFTU که در محل هتل هما برگزار شد، افزود: من از طبقه کارگر کشور و مفتخرم که از این طبقه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه، در خدمت کارگران کشور هستم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی با بیان اینکه اقشار محروم جامعه زیر چرخ توسعه له می شوند، افزود: مسائل کارگران پیچیدگی های خود را دارد و جامعه مزدبگیر شرایط مناسبی ندارند.

وی با بیان اینکه اکنون با موضوع اشتغال و رشد جمعیت مواجه ایم، افزود: با اینکه در پنج سال گذشته تلاش کردم تا افزایش مزد سالانه، بر نرخ تورم پیشی گیرد و قدرت خرید بازنشستگان افزایش یابد اما هنوز، به برنامه جامعتری نیاز داریم.

وزیر کار با اشاره به پیچیدگی وصضعیت نیروی کار در منطقه گفت: جنگ در برخی کشورها موجب شده که امروز ایران با سه میلیون مهاجر نیروی کار مواجه شود، آنها علاوه بر اینکه قربانی جنگ هستند، با فقر و بیکاری نیز مواجه اند.

وی با بیان اینکه اتحادیه های کارگری همواره درصدد یاری رساندن به یکدیگرند، افزود: ایران همواره نقش مثبتی در انتقال دانش و مهارت به متقاضیان در کشورهای منطقه ایفا کرده است.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-131752.html