به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مدیر اداره صادرات این بانک با تشریح وضعیت کنونی بازار ارز گفت: پیرو تمهیدات اتخاذ شده، شاخص ارزی از تاریخ ٢۴ بهمن تاکنون از میانه کانال ۴۹.۰۰۰ ریال به انتهای کانال ۴۴.۰۰۰ ریال کاهش یافته است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215721/متقاضیان-ارز-به-دلالان-مراجعه-نکنند