اقتصاد ایرانی: کریستین لاگارد در کنفرانس این صندوق در جاکارتا در زمینه آمادگی برای نشست سالیانه صندوق مذکور که قرار است در اکتبر (مهر-آبان) آینده در بالی اندونزی برگزار شود، افزود: صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ۳٫۹ درصد برسد.
این پیش بینی در مقایسه با پیش بینی ماه ژانویه (دی-بهمن) صندوق بین المللی پول تغییر نکرده است اما از پیش بینی سال گذشته این صندوق بیشتر است.
به گزارش ایرنا، این نهاد بین المللی در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را ۳٫۷ درصد پیش بینی کرده بود.
لاگارد با اشاره به اینکه اعضای اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی (آ سه آن) برای افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی آماده می شوند، هشدار داد: سیاستگذاران باید مراقب تاثیر افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته بر ثبات مالی و نوسانات جریان ورود سرمایه به کشور خود باشند.
این مقام بین المللی ادامه داد: ما می دانیم که افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته که بزودی اتفاق می افتد، بر همه جهان اثر خواهد گذاشت، اما در مورد اینکه این تغییر چگونه بر کشورها، شرکت ها، شغل ها و درآمدها اثر می گذارد، مطمئن نیستیم.
به گزارش ایرنا، سیاست افزایش نرخ بهره در کشورهای پیشرفته که به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها صورت می گیرد، موجب تقویت ورود سرمایه به کشورهای دیگر به ویژه آنها که شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری دارند از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی می شود.
ورود حجم بالای سرمایه به کشور می تواند موجب افزایش شدید نرخ تورم و مشکلات اقتصادی دیگر شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33801/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D9%84%3A+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF.html