به گزارش اخبار بانک، عبده تبریزی رئیس پیشین بورس اوراق بهادار و خبره بازار سرمایه با تاسیس این شرکت بیمه ای و به نمایندگی از یک شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس از مجموعه گروه مدیریت صدر پارس است ، فدم در راه بیمه گری می گذارد.

البته  این شرکت تخصصی بیمه عمر قرار بود با نام دانایان پارس وارد عرصه بیمه گری شود که به دلیل تشابه اسمی با بیمه دانا و بنابر پیشنهاد شورای عالی بیمه، تغییر اسم کلید خورد.

گفته می شود، طی جلسات موسسین این شرکت با شورای عالی بیمه ، تغییر نام ان به دلیل تشابه با یک شرکت بیمه ای به “باران “در دستور کار قرار گرفته است.

«بیمه زندگی باران» که ظاهرا قرار است توسط گروهی از فعالیت بازار سرمایه راه اندازی شود با سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومان فعالیت خواهد کرد.

به گزارش ریسک نیوز، موسسین این بیمه را شرکت ساخت(سرمایه ، آب، خاک،توسعه ) با مالکیت ۲۰ درصد سهام ،گروه مدیریت صدرپارس با ۱۵ درصد سهام، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس با ۵ درصد سهام و سایر سهام داران عمده با ۴۰ درصد سهام و سهام داران خرد۲۰ درصد مالکیت سهام تشکیل می دهند.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58891/ورود-عبده-تبریزی-صنعت-بیمه-باران