به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمد اکبری – معاون پشتیبانی و مهندسی بانک – در حاشیه این بازدید طی سخنانی با اشاره به سیاست ارتقاء سود آوری، گفت: برای نیل به اهداف عالی بانک و تحقق سودآوری بیشتر علاوه بر خدمات بانکی باید در کاهش هزینه های جاری و هزینه عمرانی صرفه جویی بعمل آید.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215659/سیاست-ارتقاء-سود-آوری-در-بانک-مهر-اقتصاد