به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،وی افزود: با توجه به رابطه منطقی که میان صنعت بیمه و اقتصاد کشور وجود دارد، امکان رشد سریع ضریب نفوذ بیمه بدون رشد قابل توجه اقتصادی وجود ندارد.
همتی با اشاره به تقسیم بندی رشته های بیمه به بیمه های زندگی و غیر زندگی گفت: در کشور ما به خاطر ساختار بازارهای مالی ، حاکمیت دولت وبیمه های اجتماعی ازجانب دولت باعث شده که نقش بیمه عمر در ساختار ترکیبی صنعت بیمه حداقل باشد.
وی در خصوص مصوبه برنامه ششم، مبنی بر افزایش ضریب نفوذ به ۷ درصد گفت: در حال حاضر بندرت میتوان کشوری را پیدا کرد که ضریب نفوذ غیر عمر آن بالای ۴درصد باشد. کل حق بیمه دنیا ۴.۸ ترلیون دلار است که ۵۵تا۶۰ درصد آن بیمه عمر است. از ۶.۸ درصد ضریب نفوذ بیمه در دنیانزدیک ۴درصد آن ضریب نفوذ بیمه عمر است. در کشور ما سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی بخش مهمی از اقتصاد کشور ما را در اختیار دارند و به نوعی بیمه های عمرانجام میدهند.
همتی در ادامه گفت: اگر تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی با بیمه های بازرگانی جمع شوند خواهید دید که ضریب نفوذ بیمه عمر در کشور ما پایین نیست.
وی با اشاره به برنامه ریزی دولت و بیمه مرکزی برای افزایش سهم بیمه های عمر بازرگانی در کشور گفت: بیمه های عمر ویژگی های مهمی دارند، دارای منابع بلند مدت هستند و برای تقویت بازار سرمایه گزینه خوبی هستند، بیمه ها با منابع بلند مدت می توانند تعمیق بازار سرمایه از طریق بازار اولیه موثر باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی دولتی بودن شرکت های بزرگ بیمه ای و مقرارات سخت آنها را یکی از علل نقش آفرینی پایین آنها در بازارهای سرمایه دانست و گفت: من به دولتی بودن صنعت بیمه اعتقادی ندارم و برای همین روند خصوصی سازی در این صنعت را سرعت دادم چرا که بیمه یک امر خصوصی است که با فعالیت های خصوصی خود و فارغ از مقررات دست و پا گیر می تواند به راحتی به بورس ورود پیدا کند.
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم صنعت بیمه در بازار سرمایه نقش داشته باشد باید بیمه های عمر را گسترش دهیم که بیمه مرکزی در این جهت اقداماتی چون ارائه مجوز برای شرکت های بیمه عمر تخصصی و دستور العمل برای جدا سازی حساب های بیمه های زندگی و غیر زندگی انجام داده است.
همتی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات بیمه مرکزی، ایجاد محصول اوراق بهادار متصل به بیمه است که در دنیا این نوع اوراق متداول است و تجربه شده است.پژوهشکده بیمه نیز کارهای تحقیقاتی و ارزیابی خوبی در این خصوص انجام داده و یک سری مقررات در این خصوص نیاز است که در شورایعالی بیمه طرح خواهد شد. دومین کار صنعت بیمه ارائه محصولات بیمه زندگی متصل به بازار سرمایه یعنی ورود سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری بورسی است.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود سود بالای بانکی باعث شده نه تنها مردم بلکه شرکتهای بیمه نیز سرمایه خود را به بانک بسپارند و الان حدود ۵۵ درصد منابع صنعت بیمه در بانکهاست و این یک مشکل جدی است و نیاز به همفکری در سطح کلان دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215660/بیمه-های-عمر،-منابع-ارزشمند-بازار-سرمایه