به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، قابلیت های جدید ایجاد شده در سامانه مذکور در سه بخش خدمات تسهیلات شامل لیست تسهیلات ،پرداخت اقساط خود و پرداخت اقساط دیگران و اضافه شدن امکان درج سریع شماره حساب یا شماره کارت مقصد در لیست حساب های پر کاربرد مشتری و اضافه شدن امکان تمدید سالیانه پیامک ورود به درگاه است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215663/خدمت-جدید-اینترنت-بانک-مشتری-محور-بانک-سپه