به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این اقدام که بیانگر عزم جدی دولت به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی این امر است، تاثیر مهمی در شتاب بخشی به اجرای اصل ۴۴ دارد و با استقبال خوب بخش خصوصی رو به رو شده است. 

منبع خبر: http://banker.ir/news/215639/عزم-جدی-وزیر-اقتصاد-برای-اجرای-واقعی-اصل-۴۴