به گزارش اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اقدام که بیانگر عزم جدی دولت به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی این امر است، تاثیر مهمی در شتاب بخشی به اجرای اصل ۴۴ دارد و با استقبال خوب بخش خصوصی رو به رو شده است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پست تلگرامی خود درخصوص این اتفاق خجسته نوشته است: 
“امروز برای واگذاری ۳۴ بنگاه دولتی به بخش خصوصی تصمیم گیری شد، این یعنی دولت بر سر وعده ای که به مردم داده بود: (واگذاری کارها به صاحبان کسب و کار و عدم رقابت دولت با مردم) ایستاده است.

امیدم به روزی ست که بخش خصوصی ایران همچون کشورهای توسعه یافته، محور اقتصاد و دولت فقط محوری ناظری منصف و عادل باشد نه رقیبی برای کارآفرینان. البته با وجود هزاران مانع و مقاومت درونی و بیرونی، این راه همراهانی صبور و استوار می خواهد خداراشکر که دولت مرد میدان است و کارآفرینان به زودی گواهی خواهند داد که خصوصی سازی واقعی اتفاق افتاده است. “

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58835/عزم-جدی-وزیر-اقتصاد-اجرای-واقعی-اصل-٤٤