به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در ماه مورد اشاره، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱ . ۵۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ . ۲۲ درصد افزایش نشان می دهد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215625/مسکن-در-تهران-باز-هم-گران-شد