به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی مبنی بر افزایش و حتی چند برابر شدن نرخ کامزد برخی خدمات بانکی به ویژه انتقال کارت به کارت مطرح شد. این در حالی است که بانک مرکزی به طور هر چند غیررسمی موضوع را تایید نکرد و مراجعه به شعب بانک‌ها هم از اینکه مبلغ کارمزد کارت به کارت از بانکی به بانک دیگر با افزایش همراه شده، حکایت نداشت؛ تا اینکه تازه‌ترین اظهارنظر مدیران بانک مرکزی با این توضیح همراه بوده که به تازگی هیچ بخشنامه‌ای برای افزایش کارمزد انتقال وجه در شبکه بانکی نداشته‌اند و اوضاع به روال سابق ادامه دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215626/کارمزدگیری-از-برخی-خدمات-بانکی