به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سعید محمد علیزاده درباره بازگشایی نماد دو بانک «صادرات و پارسیان» که پس از برگزاری مجمع سالانه در بهمن ماه، در هفته گذشته اقدام به انتشار صورت های مالی نیز کرده اند، اظهار داشت: بانک صادرات مجمع عادی به طور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره را برگزار کرده و اطلاعات میاندوره ای سه ماه اول، دوم و سوم به همراه گزارش تفسیری را نیز منتشر کرده است.
وی در ادامه گفت: بانک صادرات در برابر ارسال این اطلاعات، هنوز گزارش فعالیت ماهیانه از اول سال تا آخر ماه گذشته را ارائه نکرده و با توجه به زیان ۹ ماهه، باید توضیحاتی در مورد ابهامات مطروحه ارایه دهد. علاوه بر این باید در مورد ذخایر مدنظر بانک مرکزی و اقدامات انجام شده در مورد تکالیف اعلامی، نیز توضیح دهد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس افزود: بنابراین در صورت ارایه این موارد، شفاف سازی سازمان بورس هم منتشر می شود تا نماد این بانک قبل از سال جاری در بازار سهام باز شود.
به نوشته سنا، علیزاده در مورد بازگشایی نماد بانک پارسیان هم که از ۱۵ آبان سال گذشته متوقف است، اعلام کرد: این بانک هم گزارش عملکرد ۳ و ۶ ماهه را ارایه داده اما فعلا گزارش ۹ ماهه را ارایه نکرده و باید گزارش های فعالیت ماهیانه را تکمیل کند که از ظاهرا بعد از ارایه گزارش ماهانه سه ماه اول سال در روزهای گذشته، از امروز در حال تکمیل است.
وی ادامه داد: در صورت تکمیل اطلاعات، “وپارس” هم می تواند قبل از پایان سال در تابلو معاملات حاضر باشد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215630/شرط-بازگشایی-نماد-۲-بانک-دربورس