اقتصاد ایرانی: یک کارشناس بانکی می گوید: دولت از نظر تامین ارز مورد نیاز مشکلی ندارد،بنابراین انتظار می رود که در یک تا دو ماه آینده،قیمت ارز کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرآنلاین، احمدحاتمی یزد با بیان اینکه با نزدیک شدن به ایام عید تقاضای ارز افزایش پیدا می کند، اظهارداشت: اگر آرامش در جامعه حاکم شود، ولو اینکه تقاضا افزایش پیدا کند، دولت آنقدر منابع ارزی دارد که ارز کافی به بازار عرضه کند و نیاز متقاضیان برآورده شود.

وی افزود: در شرایط بازار آشفته هیچ کس نمی داند نرخ منطقی ارز چقدر است، عده ای ارز می خرند تا ارزش پولشان را حفظ کنند و از ارز به عنوان کالای سرمایه ای استفاده کنند، این درحالی است که این بازار ثبات ندارد و ارز نمی تواند کالای سرمایه ای باشد.

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه در شرایط تغییر نرخ ارز فسـاد زیادی سراسر اقتصاد را آلوده و همه را درگیر می کند، تصریح کرد: اگر این انتظار به وجود آید که ارز تغییرات چشمگیری خواهد داشت، سرمایه گذار دست نگه می دارد و فعالیت را متوقف می کند و این موضوع به زیان اقتصاد کشور است.

او اضافه کرد: اما اگر نرخ ارز ثابت بماند یا حتی تک نرخی شود، پیش بینی بازار برای تجار و تولیدکنندگان آسان تر خواهد بود، زیرا در این شرایط سرمایه گذاران می توانند برنامه ریزی کنند و با حداقل سرمایه حداکثر کار را انجام دهند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33758/%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D9%86%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.html