خبرگزاری میزان: با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان امکان خرید یک واحد آپارتمان ۵۶ متری در منطقه جوادیه، خیابان اکبری را دارید.

با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان امکان خرید یک واحد آپارتمان ۵۶ متری در منطقه جوادیه، خیابان اکبری را دارید.

سایر واحدهای آپارتمانی مشابه به شرح زیر است:
خانه‌های ۱۵۰ میلیون تومانی

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58821/خانه-های-۱۵۰-میلیون-تومانی