اقتصاد ایرانی: ۱۰۰ تریلیون دلار تا ۲۰۲۵ ثروت ایجاد خواهد شد که بیشتر جنس بهره وری دارد؛ درایور اصلی اقتصاد دیجیتال، نوآوری است و محور اصلی این تحول و خلق ثروت است و جنس نوآوری در کسب وکارها براندازانه هست.

به گزارش ایسنا، رسول سرائیان – رییس سازمان فناوری اطلاعات – امروز در همایش جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات که در وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی در حال شکل گیری است اظهار کرد: با این مفهوم خلق ثروت مبتنی بر دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود و براساس گزارش های بین المللی تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنیا به شکل اقتصاد دانش بنیان یا دیجیتال خواهد بود.

او با اشاره به تحولات اساسی در جهان مانند کاهش ذخایر منابع طبیعی در دهه های اخیر، تاکید کرد: دومین نکته اینکه افزایش مخاطرات زیست محیطی در دنیا بیشتر می شود و در نهایت هم تحولات در حوزه دانش بروز و ظهور یافته است؛ بنابراین باید وابستگی به منابع فسیلی را روز به روز کاهش داد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که در دهه اخیر در دنیا سه تحول اساسی شکل گرفته است؛ این تحولات را یکی کاهش ذخایر منابع طبیعی، افزایش مخاطرات زیست محیطی و تحولات در حوزه دانش و فناوری اطلاعات ذکر کرد و ادامه داد: همه این تحولات نشانگر این است که جهان باید وابستگی خود را به ذخایر زیرزمینی کاهش دهد و از منابع دیگری خلق ثروت کند. اینجا است که اقتصادی دیجیتال معنا می گیرد.

سراییان با بیان این که خلق ثروت در آینده بر مبنای دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود، گفت: تا ۲۵ درصد اقتصاد جهان، اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی که معادل ۷۰ تریلیون دلار خواهد بود است که این رقم به ۱۰۰ تریلیون دلار در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان این که اقتصاد دیجیتالی بر پایه نوآوری بنا شده است، اظهار کرد: این نوآوری ها در حوزه کسب وکارهای نوپا محقق خواهد شد. امارات متحده عربی گفته که تا سال ۲۰۲۰ می خواهد رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در منطقه را به دست بیاورد و حتی قطر هم اظهار کرده تا سال ۲۰۴۰ می خواهد رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در دنیا باشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که امروزه بسیاری از کسب وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی وابسته به قوانین و مقررات است، گفت: واقعیت این است که بسیاری از فرصت های نوپا و افراد خلاق به جای توسعه کسب وکار خود، با یک چالش حقوقی مواجه هستند که حل این چالش ها می تواند اثری بسیار مثبت در این کسب وکارها داشته باشد.

سراییان با بیان این که اگر ما نتوانیم سهم خود را از اقتصاد دیجیتال در دنیا بگیریم، دیگران از ما سبقت خواهند گرفت، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بزرگ ترین تحول را در حوزه ICT در کشور رقم زد و توانست نسل سه و چهار اینترنت در کشور را فراهم کند. این وظیفه زیرساختی وزارت ارتباطات بود که در ادامه دولت و حاکمیت هم باید فعالیت در این فضای فراهم شده را تسهیل کند.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33749/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA+%DB%B1%DB%B0%DB%B0+%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%A7+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5.html