اقتصاد ایرانی: وام های دانشجویی با رسیدن به ۱.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷، به دومین بازار بزرگ وام های مصرفی آمریکا پس از وام رهنی مسکن تبدیل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از فوربس، در آمریکا ۴۴ میلیون دانشجو برای تامین هزینه های تحصیل خود ۱.۳ تریلیون دلار استقراض کرده اند. آخرین آمارهای وام دانشجویان در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که بحران بدهی دانشجویان به بحران جدی در بین تمامی دریافت کنندگان وام و گروه های سنی مختلف تبدیل شده است.

بنابر آمارهای بانک فدرال رزرو نیویورک، تا پایان سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶، مجموع بدهی های وام دانشجویی به ۱.۳۱ تریلیون دلار رسیده است. ۴۴.۲ میلیون دانشجو در مجموع این اعتبارات را دریافت کرده اند و ریسک عدم بازپرداخت این وام ها معادل ۱۱.۲ درصد برآورد شده است، وام ها نسبت به دوره سه ماهه قبل نیز ۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته اند.

همچنین به تفکیک هر ایالت، تا پایان سال ۲۰۱۵ ایالت نیوهمپشایر بیشترین میانگین بدهی وام دانشجویی را با ۳۶۱۰۱ دلار داشته است در حالی که ایالت یوتا کمترین میانگین بدهی را با ۱۸۸۷۳ دلار داشته است.

ایالت پنسیلوانیا با سرانه بدهی دانشجویی ۵۶۹۰ دلاری صدرنشین است و پس از آن نیویورک با ۵۵۷۰ دلار و میشیگان با ۵۳۳۰ دلار قرار دارند. در حالی که کمترین بدهی سرانه دانشجویی متعلق به ایالت کالیفرنیا با ۴۱۶۰ دلار است و پس از آن فلوریدا با ۴۴۸۰ دلار قرار دارد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33722/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.html