اقتصاد ایرانی: رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد مخالفتی با برنامه های تبدیل صندوق نجات اروپایی به صندوق پول اروپایی ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، کمیسیون اروپایی پیشنهاد کرده است مکانیسم صندوق ثبات بخشی دولتی را که توسط دولت های اروپائی اداره می شود، به صندوق پول اروپایی تحت کنترل پارلمان اروپا تغییر دهد و آن را طبق قوانین اروپایی تغییر دهد تا به پشتوانه ای برای حمایت از بانک مرکزی اروپا تبدیل شود.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، در مصاحبه با روزنامه سوئیسی “تاگس انتسایگر” از این برنامه مورد حمایت کشورهایی چون فرانسه و آلمان حمایت کرد و افزود: مواجه شدن منطقه یورو با بحران قبلی نشان داد که این منطقه نیازمند سیستم مدیریت بحرانی است که مستقل باشد و بتواند سریعا وارد عمل شود. این که اسم این مکانیسم چه باشد در درجه بعدی اهمیت قرار دارد، اگر می خواهند اسمش را صندوق پول اروپائی بگذارند ایرادی ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با این نظر که صندوق بین الملل در منطقه یورو از سیاست های قهرآمیز برای اصلاحات ساختاری در کشورهایی چون پرتغال، ایرلند، قبرس و یونان استفاده کرده است مخالفت کرد و گفت: وظیفه ما خدمت به تمامی ۱۸۹ کشور عضو است و نه فقط اعضای منطقه یورو. اگر کشورهای منطقه مایل به استفاده از سایر مکانیسم های جانبی خود هستند، با آن مشکلی نداریم.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33662/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html