اقتصاد ایرانی: به گزارش ایرنا از تارنمای یی سی چین، این افزایش به این معناست که آمریکا بزرگترین بدهکار چین و این کشور نیز بزرگترین طلبکار واشنگتن خواهد بود.
دولت چین با داشتن اوراق قرضه دلاری می تواند فشار زیادی در زمینه تجاری بر آمریکا وارد کند و این یکی از امتیازات تجاری این کشور در برابر واشنگتن محسوب می شود که چین هر از چند گاهی در زمان های اوجگیری تنش های اقتصادی دو کشور از آن بهره می گیرد.
حالا که چین احساس می کند آمریکا در حال فشار آوردن بر این کشور در عرصه اقتصادی و تجاری است، اقدام به افزایش اوراق قرضه دلاری گرفته است.
چین در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ به یکباره ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از قرض دلاری خود را کاهش داد اما در ماه دسامبر هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بر آن افزود.
آمار رسمی بانک مرکزی چین نشان می دهد میزان این اوراق قرضه دلاری نزد چین به یک هزار و ۱۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار رسیده است.
ژاپن که دومین دارنده این اوراق است پنج ماه متوالی است که آن را کاهش می دهد و با کاهش ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری این کشور اکنون یکهزار و ۶۱۵ میلیون دلار از این اوراق را در اختیار دارد.
همزمان ذخیره ارزی چین برای دوازدهمین ماه متوالی افزایش یافته و به سه هزار و ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است و در این بخش نیز چین جایگاه بزرگترین دارنده ذخایر ارزی دنیا را در اختیار دارد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33664/%DA%86%DB%8C%D9%86+%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html