به گزارش خبرنگار اخبار بانک، از اوایل شهریور ماه سال جاری بود که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دیگر حساب یک ساله با نرخ بیشتر از ۱۵ درصد افتتاح نکرده اند.

 حال با بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر افتتاح سپرده های یکساله در قالب فروش اوراق گواهی سپرده به نرخ ۲۰ درصد به نظر می رسد بسیاری از مشتریان که در پنج ماهه اخیر حساب یکساله باز کرده اند ضرر های بسیاری را متحمل شده اند.

 اگر از تاریخ ۱۰ شهریور ماه سال جاری تا بیست و هفتم بهمن ماه شخصی حساب یکساله باز کرده باشد حداکثر پرداختی به وی ۱۵ درصد خواهد بود.

 همچنین اگر سپرده قبل از یک سال بسته شود کل نرخ ۱۵ درصد برگشت داده شده و به نرخ ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.

 این در حالیست که اگر یک مشتری در طی چند روز آینده سپرده یکساله باز کند می تواند از سود ۲۰ درصد بهره مند شود، همچنین نرخ بستن پیش از سررسید سپرده نیز ۱۴ درصد تعیین می‌شود.

 تصور کنید شخصی در مهرماه سال جاری ۱۰۰ میلیون تومان حساب یکساله باز کرده باشد که مجموع سودهای پرداختی توسط بانک به وی در پایان سال ۱۵ میلیون تومان خواهد شد.

 اگر همین مشتری ۱۰۰ میلیون تومان را در طی چند روز آینده افتتاح نماید مبلغ سود پرداختی توسط بانک ۲۰ میلیون تومان خواهد بود و در این بین مشتری به میزان ۵ میلیون بیشتر از قبل سود دریافت می کند.

همچنین در صورت برداشت پیش از موعد مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مشتری پرداخت می‌شود اما با شرایط جدید مبلغ پرداختی به مشتری ۱۴ میلیون تومان خواهد شد.

 با توجه به محاسبات بانک ها حتی اگر مشتری سپرده یکساله ۱۵ درصدی خود را بسته به حساب یکساله ۲۰ درصدی تبدیل نماید به نظر برسد باز هم مشتری نفع چندانی را از بابت این افزایش سود نخواهد برد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58676/زیان-مشتریانی-سپرده-های-یکساله-باز-کرده-اند