سوم: توصیه های سیاستی
بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی تواند همرا ه با سیاست ها و برنامه های عملیاتی باشد. معهذا ذکر توصیه های عمومی در باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست.
۱٫    بدون تورم یک رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است.
۲٫    استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط به نیرو های بازار نوع دیگر از ساده اندیشی است.
۳٫     نرخ ارز متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه بازار های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار های مالی – بازارهای کالاها و خدمات – مبادلات تجاری ومالی با خارج و حتی بازار های کار تعین کننده نرخ ارز هستند.
۴٫    در ایران به جهت در آمدهای نفتی، عرضه کننده عمده ارز، دولت از طریق بانک مرکزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای حداقل ۵ سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است.
۵٫    شرایط ویژه سیاسی کشور به جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست.
۶٫    نرخ رشد نقدینگی بالا –  دو رقمی – نمی تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه باشد.
۷٫    تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد.
۸٫    ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما” و یا از طریق سایر بازار ها نرخ ارز را متاثر می سازد.
۹٫    تعامل با کشورهای دیگر بر اساس و ضوابط پذیرفته شده بین المللی در زمینه های مالی برای ثبات بازار ارز ضروری است. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی است.
 
امیدوارم ملاحظات اجمالی  فوق در باب بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع گردد. درپایان دوست دارم از بابت تکرار بعضی از نکات که در یادداشت های قبلی نیز ذکر شده بود پوزش بخواهم و با اجازه اهل منبر که هم صنف معلمین هستند عرض کنم علت آن است که فقط یک روضه بلد هستم یا بهتر است بگویم فکر می کنم که بلد هستم. این روضه هم روضه محشر بازارهای مالی ایران است. پس هروقت توفیق منبر رفتن پیدا کنم فقط آن را میخوانم. روضه های دیگر را هم دوست دارم اما بیشتر گوش می دهم و گریه می کنم.
* دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/article/58702/روضه-نرخ-ارز