خبرگزاری فارس: استقبال متقاضیان از پیش فروش سکه در روز گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

روز گذشته هزار و ۱۱۱ درخواست خرید ثبت شد و این متقاضیان ۱۱ هزار و ۹۰۰ قطعه سکه برای دوره زمانی ۶ ماهه و ۴۵ هزار و ۵۰۰ قطعه سکه برای دوره زمانی یکساله پیش خرید کردند.

در اولین روز طرح جدید پیش فروش سکه، ۲۰۵ درخواست پیش خرید با سررسید شش ماهه برای هفت هزار و ۸۵ قطعه سکه و ۲۶۸ درخواست پیش خرید با سررسید یک ساله برای ۱۰ هزار و ۷۷۲ قطعه سکه به صورت قطعی ثبت شد.

بنابراین در دو روز اول طرح جدید پیش فروش سکه ۷۵ هزار و ۲۷۵ قطعه سکه پیش فروش شد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58691/پیش-فروش-بیش-۵۷-هزار-قطعه-سکه