به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، براساس بررسی‌ برخی نهادهای ناظر بر بازار ارز، تهران بیش از ۴ هزار دلال سرپایی و ۱۵۳ صرافی‌ غیرمجاز دارد که البته این تعداد، صرافی‌های غیرمجازی هستند که تابلوی صرافی‌ دارند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215357/ارزهای-مداخله‌ای-در-کیسه-دلالان