به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کامران ندری کارشناس حوزه پولی و مالی با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی در شرایط کنونی در بازار موثر گفت: بانک مرکزی برای کنترل نوسانات شدید بازار ارز دو راه در پیش دارد که مسیر اول کوتاه مدت و دومی بلندمدت است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215359/بسته-ضدالتهاب-ارزی-در-بازار-موثر-واقع-شد