اقتصاد ایرانی: صمد کریمی در همایش تامین مالی صادرات افزود: بانک های مرکزی ایران و ترکیه قراردادی را امضا کرده اند که در قالب این طرح، ریال در اختیار واردکنندگان ترک قرار داده می شود تا کالا و خدمات ایرانی خریداری کنند.

کریمی یادآور شد: البته ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی قرار می دهد تا از کالاها و خدمات ترک استفاده شود، مدت قرارداد نیز سه سال است.

به گزارش ایسنا، رییس اداره صادرات بانک مرکزی گفت: زراعت بانک ترکیه و بانک ملی ایران، بانک های عامل این طرح خواهند بود و واردکننده ایرانی یک سال برای بازپرداخت اصل و سود خط اعتباری فرصت دارد.

وی درباره قرارداد پیمان پولی با پاکستان نیز گفت: در این قرارداد، تسویه ها به یورو انجام خواهد شد؛ تسویه ها سه ماه خواهد بود و بر اساس این مکانیزم، میزان واردات و صادرات به کشور در پایان سه ماه تسویه می شود.

کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت:این بانک به دنبال همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و آزاد است البته در سال ۹۱، شکاف قیمتی بین دو بازار ۱۱۲ درصد بود که در دیماه امسال به ۲۲ درصد رسید.

وی با اشاره به اقدام های بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار برای اعطای تسهیلات به شرکت های خدمات فنی مهندسی نزد بانک توسعه صادرات سرمایه گذاری کرده و بر اساس آخرین تصمیماتی که در دولت گرفته شده، این مصوبه تا دو سال دیگر تمدید شده است.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33678/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF+%DB%B1%DB%B0+%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%86%D9%86%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html