به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، مراسم ازدواج ۲۵۰ زوج تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان هرمزگان ازسوی موسسه اعتباری نور و اعطای تسهیلات سی میلیون تومانی به زوجین از سوی این موسسه در راستای مسئولیت اجتماعی برگزار می شود.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215335/حمایت-موسسه-نور-از-۲۵۰-زوج