به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این اطلاعات نشان می دهد بانک ملی ایران طی دی ماه سال جاری با اختلاف دو برابری نسبت به بانک های دوم و سوم، رتبه نخست بانک های صادر کننده کل کارت های بانکی تراکنش دار را در اختیار دارد.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215337/پیشتازی-بانک-ملی-در-بانکداری-دیجیتال