به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، آیت محمدولی درباره روش جدید بانک مرکزی برای پیش فروش سکه به ایرنا گفت: سیاست عرضه سکه به بازار در اختیار بانک مرکزی است و هدفش از این کار تنظیم بازار و جمع آوری نقدینگی است تا از رشد غیرمنطقی قیمت ها جلوگیری کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215342/رکود-عجیب-در-بازار-طلا