اقتصاد ایرانی: نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره یک بخش هزینه ای بودجه سال ۹۷ کل کشور را با ۱۶۴ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر تصویب کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد (۳۲%) تعیین شود، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه شود.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33654/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D9%87%D9%85+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C+.html