جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص هدفمندی و پرداخت نقدی یارانه ها گفت: پیشنهاد افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی پرداخت نقدی یارانه‌ها از سوی آقای حاجی بابایی مطرح شد، اما نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

کوچکی نژاد ادامه داد، این پیشنهاد به دنبال افزایش رقم پرداخت یارانه نقدی به ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که محل تامین آن از افزایش میزان فروش حاملهای انرژی و سایر روشها بود. به این معنا که به عنوان مثال در سال آینده از محل افزایش فروش بنزین روزانه از ۷۰ میلیون لیتر به ۸۰ میلیون لیتر درامد اضافی صرف پرداخت یارانه نقدی و جلوگیری از حذف یارانه بگیران شود.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: از آنجا که پیش بینی می‌شد این پیشنهاد در سال آینده محقق نشود و از طرففی امکان افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود داشت با آن مخالفت شد.

وی افزود، در مصوبه کمیسیون تلفیق پیشنهاد پرداخت نقدی ۲۳ هزار میلیارد تومانی دولت به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. با پیشنهاد دولت ۳۳ میلیون نفر در سال آینده از  صف دریافت یارانه حذف می‌شدند اما با مصوبه جدید ۲۳ میلیون نفر حذف می‌شوند.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با عدم تصویب این پیشنهاد سال آینده ۲۳ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف میشوند اما قیمت حاملهای انرژی افزایش نخواهد یافت.

منبع خبر: http://www.khabarpardaz.com/view-131661.html