به گزارش اخبار بانک، این جلسه  به ریاست  درفشی نماینده بنیاد مسکن  و ناظرین جلسه رحیم لویی بنیس و  هنر دوست نماینده صبا تامین و بنویدی مدیر عامل  بیمه میهن برگزار شد .

طی جلسه مذکور از سوی مدیر عامل جدید بیمه میهن گزارشی از برنامه این شرکت ارایه شد.

گفتنی است ، پس از آن طبق آرای ماخوذه از حاضرین در جلسه افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن به تصویب رسید.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58617/افزایش-سرمایه-بیمه-میهن-تصویب