به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، معاون سرمایه انسانی این سازمان با تاکید بر پرداخت عیدی کارمندان دولت با حقوق بهمن ماه گفت که دولت در اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری که به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده افزایش ضریب عیدی کارمندان دولت را پیشنهاد کرده است.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215306/واریز-عیدی-کارمندان-با-حقوق-بهمن