به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، تعداد اسامی اعلام شده بر روی سامانه مورد اشاره، تا سه برابر مجوز استخدامی در هر ردیف شغلی بوده و استخدام نهایی در بانک مرکزی نیز منوط به پشت سرگذراندن موفقیت آمیز تمام  مراحل  شامل مصاحبه علمی،گزینش، عدم سوء پیشینه، معاینات پزشکی و استعلام های مربوطه خواهد بود، لذا درج اسامی داوطلبان، هیچ گونه تعهدی مبنی بر استخدام ایشان برای این بانک ایجاد نمی کند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215279/نتایج-اولیه-آزمون-استخدامی-بانک-مرکزی-اعلام-شد