به گزارش خبرنگار اخبار بانک، طی دو روز گذشته بانک مرکزی مجوز افتتاح حساب های ۲۰ درصد در قالب گواهی سپرده مدت دار یکساله را برای مدت دو هفته به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

 بر اساس این دستورالعمل بانکها و موسسات اعتباری می‌توانند از بیست و هشتم بهمن ماه سال جاری تا دوازدهم اسفند ماه نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری یکساله به نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند.

این در حالیست که پیش از این نرخ سود سپرده های یکساله ۱۵ درصد تعیین شده بود.

 از تاریخ نهم شهریورماه که نرخ سود سپرده‌ها به یکباره کاهش و به ۱۵ درصد رسیده است نرخ سود در شبکه بانکی در حال رسیدن به ثبات نسبی بود.

 در ابتدای شهریور ماه و پیش از رسیدن به تاریخ مد نظر بانک مرکزی بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام به افتتاح حساب های یکساله بیش از ۱۵ درصد کرده بودند.

 در همان روزها بانک ها و موسسات اعتباری تا پاسی از شب در شعب مانده تا سپرده های کوتاه مدت را تبدیل به سپرده های یکساله به نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصد کنند.

 حال با توجه به مهلت دو هفته ای برای افتتاح حساب یکساله ۲۰ درصد به نظر می رسد همان سناریوی هفته اول شهریورماه مجدداً تکرار خواهد شد و بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری طی تماس با مشتریان خود درخواست مراجعه به شعب برای افتتاح حساب ۲۰ درصدی کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58558/آیا-سناریوی-هفته-اول-شهریور-ماه-تکرار-می-شود