به گزارش اخبار بانک، تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) توانسته است سهم خود را در استان تهران از ۱۳.۸ در فروردین ماه به ۱۶.۷ افزایش دهد.

همچنین رشد تراکنش های این شرکت در استان هرمزگان از ۱۸.۲ به ۲۱.۴ ، در استان کرمان از ۱۵.۱ به ۱۸.۱ و در استان البرز از ۱۱.۸ به ۱۵.۳ افزایش یافته است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58554/رشد-قابل-توجه-تاپ-درجذب-تراکنش-های-کارتخوان