به گزارش بانکداران ۲۴ (Bankerبانک ملی ایران ضمن پوزش به عرض می رساند، مشتریان محترم می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق وبسایت بانک ملی ایران بخش ” واحدهای بانک” کسب نمایند.

منبع خبر: http://banker.ir/news/215234/اختلال-در-سامانه-گویای-شعب-بانک-ملی