اقتصاد ایرانی: بر اساس بررسی های صورت گرفته میوه های تازه و تخم مرغ دو گروه کالایی بودند که در این هفته نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد محسوس قیمت را شاهد بودند. قیمت تخم مرغ در هفته منتهی به بیستم بهمن با افزایشی ۱۲.۵ درصدی و قیمت میوه های تازه با رشدی در حدود ۱۰ درصد صدر نشین رشد قیمت در سبد مصرفی بودند.

هر شانه تخم مرغ به قیمت ۱۵ هزار و ۸۴۶ هزار تومان به طور متوسط در تهران به فروش می رسد.

لبنیات، برنج و حبوب

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این گزارش بهای گروه لبنیات در این دوره زمانی کاهشی برابر با ۲.۶ درصد را نسبت به مدت مشابه ماه قبل تجربه کرد. در عین حال هر کیلو برنج داخله درجه یک به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در تهران فروخته می شود که تغییر چندانی را نسبت به قبل نشان نمی دهد .

بانک مرکزی در این گزارش قیمت برنج خارجی را مورد اشاره قرار نمی دهدت اما بهای برنج داخلی درجه دو نیز در هر کیلو به طور متوسط ۹۶۰۰ تومان براورد شده است.

قیمت جبوب نیز بر پایه این گزارش با رشدی نیم ردصدی تغییر چندانی را در هفته منتهی به بیستم بهمن شاهد نبود .

گوشت

گوشت قرمز و گوشت مرغ در این دوره زمانی با روندی افزایشی روبرو بودند. بهای هر کیلو مرغ در بازار تهران به بیش از ۷۷۰۰ تومان رسید که در عمل رشدی ۶.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه ماه قبل نشان می دهد. در عین حال بهای هر کیلو گوشت گوسفندی با استخوان در سطح شهر بیش از ۴۷ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت گوساله بی استخوان کمی بیشتر از ۴۱ هزار تومان است. این قیمت افزایشی برابر با ۱.۳ درصد را نسبت به مدت مشابه ماه قبل نشان می دهد .

چای و قند

قیمت قند و چای نیز در این هفته تغییر چندانی را شاهد نبود. هر کیلو قند ۳۷۰۰ تومان و هر کیلو شکر ۳۲۰۰ تومان فروخته می شود. نیم کیلو چای خارجی نیز در بازار بیش از ۲۴ هزار تومان قیمت دارد که تغییرخاصی را نسبت به گذشته ندارد.

منبع خبر: http://www.ireconomy.ir/fa/page/33625/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF%D8%9F.html