به گزارش خبرنگار اخبار بانک، چند هفته است که بانک مرکزی بدون اعلام قبلی تغییراتی را در شبکه بانکی و سامانه های آن ایجاد کرده است.

این تغییرات ابتدا از پوز های فروشگاهی آغاز شد که بر اساس آن در صورتی که خریدی امروز از طریق کارت خوان انجام شود وجه آن بین ۵ تا ۲۴ ساعت آینده به حساب فروشنده واریز می شود.

 پس از آن سامانه پایا نیز دچار تغییر شده و واریزی های آن که بین ۲ تا ۳ ساعت انجام می‌گرفت هم اکنون گاهی تا ۱۲ ساعت نیز به طول می انجامد.

 به عبارت دیگر اگر مشتری ۸ صبح عملیات پایایی را انجام دهد وجه آن پس از ساعت ۱۶ به حساب مقصد واریز خواهد شد.

 در ادامه این تغییرات در یکی دو روز اخیر شنیده می‌شود که عملیات ساتنا نیز با تاخیر بسیار زیادی به حساب مقصد واریز می شود.

 سامانه ساتنا برای انتقال وجه بین بانکی برای مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان از چند سال پیش توسط بانک مرکزی راه اندازی شده بود و وجه آن کمتر از نیم ساعت به مقصد در بانک دیگر واریز می‌شد.

 تغییرات اخیر بانک مرکزی واریزی های نیم ساعته را تا ساعت ۱۴ نگه داشته و پس از آن به حساب مشتری در بانک مقصد واریز می کند.

 این در حالی است که هنوز دلیل قانع کننده ای برای واریزی های با تأخیر سامانه‌های ساتنا, پایا و پوزهای فروشگاهی ارائه نشده است.

 پیش از این در باره های پوز های فروشگاهی عنوان شده بود که به جهت جلوگیری از سوء استفاده های از کارتهای بانکی با تاخیر واریز می شود که البته دلیل قانع کننده ای برای خریداران و فروشندگان نیست.

 هم اکنون کارشناسان و کارمندان شبکه بانکی نیز دچار سردرگمی شده اند و نمی دانند چرا بانک مرکزی به یکباره سامانه های پایا ساتنا و پوز های فروشگاهی را با تغییرات زیاد واریز می کند که خوب است در این خصوص شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی انجام شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58469/ضرورت-شفاف-سازی-دلیل-تاخیر-واریزی-توسط-بانک-مرکزی