به گزارش خبرنگار اخبار بانک، روز گذشته خبری در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده است آنها حق ندارند بابت استعلام ثبت احوال کارمزد از مشتریان اخذ کنند.

 بر اساس بخشنامه مذکور بانک ها و موسسات اعتباری در صورتی که می‌خواهند از صحت هویت فرد افتتاح کننده حساب مطلع شوند باید به هزینه خود استعلامات مربوطه را از سامانه ثبت احوال استخراج کنند.

 جالب اینکه در بخشنامه مذکور آمده است که برخی از بانک ها و موسسات اعتباری هزینه های ۲۰۰ و ۶۰۰ تومانی بابت کارمزد استعلام ثبت احوال از مشتریان اخذ می کنند.

 این در حالیست که هم اکنون در بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری کارمزد مربوطه مبلغ هزار تومان است و از حساب مشتریان کسر میشود.

 حال چگونه بانک مرکزی کارمزد ۲۰۰ و ۶۰۰ تومانی را از کدام بانکها استخراج کرده جالب توجه می باشد.

 البته کارمزد مربوطه مستقیماً به حساب سامانه ثبت احوال واریز می شود و بانک ها و موسسات اعتباری از بابت این استعلام هیچگونه درآمدی کسب نمی کنند.

 بانک مرکزی معتقد است در صورتی که مشتری به جهت افتتاح حساب بانکی مراجعه می‌کند بانک نباید از بابت استعلام ثبت احوال و مشخصات شناسنامه ای صاحب حساب هزینه ای از وی اخذ کند.

 جالب اینجاست که بخشنامه مذکور به تاریخ پانزدهم بهمن ماه به تمامی شعب بانک ها و موسسات اعتباری ارسال شده است اما هم اکنون با وجود گذشت یک هفته از بخشنامه مذکور همچنان بانک ها و موسسات اعتباری کارمزد مربوطه را از حساب مشتریان برداشت می کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/58470/کارمزد-استعلام-ثبت-احوال-برخی-بانک-هزار-تومان